luni 9 decembrie, 2019

Orarul cursurilor

Denumirea cursului

Beneficiari

Perioada desfăşurării cursurilor

Limba de instruire

Nr de ore / curs

Grupe

(orientativ)

Nr. de audienţi / grupă

Utilizarea tablei interactive (SMART board) in procesul didactic

Cadre didactice şi manageriale

Ianuarie – Decembrie

română

30

6

15

Utilizarea SI folosite în cadrul CTICE pentru instituțiile din domeniul educațional

Persoane responsabile pentru introducerea datelor online în SI

Ianuarie – Decembrie

Română / rusă

8

20

15

Design-ul și implementarea conținutului educațional bazat pe TIC

Cadre didactice şi manageriale

Ianuarie – Decembrie

română

50

2

15

Adaptarea şi elaborarea resurselor educaţionale

Cadre didactice şi manageriale

Ianuarie – Decembrie

română

40

2

15

Elemente de Web Design (HTML 5)

Profesori de informatică

Ianuarie – Decembrie

română

30

2

15

Calcul tabelar

Cadre didactice şi manageriale

Ianuarie – Decembrie

română

30

2

15

Sisteme de prezentări electronice

Cadre didactice şi manageriale

Ianuarie – Decembrie

română

30

2

15

Procesare de text

Cadre didactice şi manageriale

Ianuarie – Decembrie

română

30

2

15

Construirea și programarea roboților LEGO

Profesori de informatică

Ianuarie – Decembrie

română

50

2

12

Administrarea calculatoarelor şi a reţelelor

Profesori de informatică, fizică

Ianuarie – Decembrie

română

80

1

15

Predarea în baza proiectelor (Intel Teach Essential)

Cadre didactice şi manageriale

Ianuarie – Decembrie

română

45

2

15

Metodica predării informaticii. Curs de perfecţionare I

Profesori de informatică începători şi aspiranţi ai gradului didactic 2

Ianuarie, Octombrie

română

150

2

15

Metodica predării informaticii. Curs de perfecţionare II

Profesori de informatică aspiranţi ai gradului didactic 1 şi superior

Februarie, Noiembrie

română

150

2

15

 
  1. Stagii de formare profesională continuă, (150 ore, 20 de credite, 3 săptămâni)

 

Nr. d/o

Denumirea cursului

Beneficiari

05.08.19-24.08.19

04.11.19-22.11.19

1

Metidica predării informaticii. Curs de perfecționare I

Profesori de informatică începători şi aspiranţi ai gradului didactic 2

 

25

cursanți

2

Metidica predării informaticii. Curs de pe rfecționare II

Profesori de informatică aspiranţi ai gradului didactic 1 şi superior

25

cursanți

 

 

  1.  Stagii de formare profesională continuă, (38 ore, 5 credite, 1 săptămână (5 zile))

 

Nr. d/o

Denumirea cursului

Beneficiari

02.01.19- 06.01.19

07.05.19-09.05.19

26.08.19-30.08.19

23.09.19-27.09.19

1

Construirea și programarea roboților LEGO

Profesori de informatică, fizică, matematică, biologie

10-15 cursanți

10-15 cursanți

10-15 cursanți

 

2

Medii interactive-grafice de programare. Lumbajul Scratch.

Profesori de informatică

 

 

 

 10-15 cursanți

 

  1.    Stagii de formare profesională continuă, (30 ore, 4 credite, 5 zile, între orele 15:00 – 18:00). Beneficiarii – Cadre didactice şi manageriale

 

Nr. d/o

Denumirea cursului

Beneficiari

21.01.19-25.01.19

18.03.19-22.03.19

07.05.19-09.05.19

16.09.19-20.09.19

1

Utilizarea tablei interactive (SMART board) in procesul didactic

Cadre didactice şi manageriale

10-15 cursanți

10-15 cursanți

10-15 cursanți

10-15 cursanți

 

1. Programe (multimodulare) – 150 ore, 20 de credite profesionale, 3 săptămâni (partial la distanță), taxa 1224 lei.

2. Programe (monomodulare) – 38 ore, 5 credite profesionale, 1 săptămână (5 zile), taxa 448,80 lei.

3. Programe (monomodulare)  – 30 ore, 4 credite, 1 săptămână (5 zile, între orele 15:00 – 18:00), taxa 382,50 lei.

 

 Adresa: CTICE, or. Chișinău, str. Alecu Russo, 1, etajul 12, ascensoarele 1 și 2. Tel. Telefon:  022- 446-098, URL:       www.ctice.md