sâmbătă 20 aprilie, 2019

Orarul cursurilor

Denumirea cursului

Beneficiari

Perioada desfăşurării cursurilor

Limba de instruire

Nr de ore / curs

Grupe

(orientativ)

Nr. de audienţi / grupă

Utilizarea tablei interactive (SMART board) in procesul didactic

Cadre didactice şi manageriale

Ianuarie – Decembrie

română

30

6

15

Utilizarea SI folosite în cadrul CTICE pentru instituțiile din domeniul educațional

Persoane responsabile pentru introducerea datelor online în SI

Ianuarie – Decembrie

Română / rusă

8

20

15

Design-ul și implementarea conținutului educațional bazat pe TIC

Cadre didactice şi manageriale

Ianuarie – Decembrie

română

50

2

15

Adaptarea şi elaborarea resurselor educaţionale

Cadre didactice şi manageriale

Ianuarie – Decembrie

română

40

2

15

Elemente de Web Design (HTML 5)

Profesori de informatică

Ianuarie – Decembrie

română

30

2

15

Calcul tabelar

Cadre didactice şi manageriale

Ianuarie – Decembrie

română

30

2

15

Sisteme de prezentări electronice

Cadre didactice şi manageriale

Ianuarie – Decembrie

română

30

2

15

Procesare de text

Cadre didactice şi manageriale

Ianuarie – Decembrie

română

30

2

15

Construirea și programarea roboților LEGO

Profesori de informatică

Ianuarie – Decembrie

română

50

2

12

Administrarea calculatoarelor şi a reţelelor

Profesori de informatică, fizică

Ianuarie – Decembrie

română

80

1

15

Predarea în baza proiectelor (Intel Teach Essential)

Cadre didactice şi manageriale

Ianuarie – Decembrie

română

45

2

15

Metodica predării informaticii. Curs de perfecţionare I

Profesori de informatică începători şi aspiranţi ai gradului didactic 2

Ianuarie, Octombrie

română

150

2

15

Metodica predării informaticii. Curs de perfecţionare II

Profesori de informatică aspiranţi ai gradului didactic 1 şi superior

Februarie, Noiembrie

română

150

2

15