luni 20 ianuarie, 2020

Directii

Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie (CTICE) este înfiinţat prin Hotarârea Guvernului nr. 373 din 12 aprilie 2006, are statut de persoană juridică de drept public, activează în baza Regulamentului CTICE şi este succesorul drepturilor şi obligaţiilor Centrului Noilor Tehnologii Informaţionale.

Direcţia "Sisteme Informaţionale"

Elaborarea, implementarea şi dezvoltarea Sistemului Informaţional Educaţional:

- Resurse informaţionale ale ME

- Resurse comunicaţionale ale ME

- Instruirea responsabilor de introducere a datelor

 

Direcţia "Formare Continua"

Proiectarea şi realizarea cursurilor de formare continuă:

- Înscrierea la cursuri

- Perfecţionarea profesorilor de informatică

- Desfăşurarea cursurilor şi seminarelor metodice în utilizarea TIC în educaţie

- Accesarea resurselor electronice şi implementarea software educaţional

 

Direcţia "Suport Tehnic"

Proiectarea reţelelor şi asigurarea suportului tehnic:

- Administrarea reţelelor locale şi globale

- Administrarea sistemului de instruire la distanţă

- Deservirea tehnică şi la distanţă a calculatoarelor