marți 16 octombrie, 2018

Aviz de Concurs de programare în limbajul SCRATCH

 

Cuvânt înainte din partea Directorului CTICE,

Dl Malearovici Arcadi.

Suntem bucuroși să Vă aducem la cunoștință o veste, sperăm, incitantă pentru elevii și pentru profesorii creativi.

Centrul nostru vine cu o inițiativă inedită în Moldova: organizarea Concursului de Programare în Limbajul Scratch pentru elevii treptelor de învățământ primară și gimnazială.

Limbajul Scratch se studiază deja de câțiva ani în mai multe școli din Republica Moldova.

Considerăm că putem deja să evaluăm unele rezultate ale elevilor, în special ale celor creativi,  dar și ale profesorilor. Acest lucru ne va permite să determinăm dacă suntem pe calea cea dreaptă.

Reușita proiectului nostru, ca și ale tuturor altor inițiative educaționale în domeniul informaticii, este determinată și necesită implicarea celor mai activi, celor mai competenți și celor mai pasionați profesori de informatică şi a discipolilor lor.

 Contăm pe susţinerea Dvs. !!!

Pentru tinerii cu gândire creativă și pentru profesorii lor creativi!

 

Primul concurs de programare în SCRATCH!

 

Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale anunță Concursul de programare în limbajul SCRATCH, ediția 2017-2018.

 

Concursul de programare în limbajul SCRATCH este o competiție care se desfășoară în conformitate cu REGULAMENTUL privind organizarea și desfășurarea olimpiadelor școlare la disciplinile de studii.

Concursul, cu titlu de pilotare, se organuzează  de către Centrul de Tehnologii Informaționale și Comunicaționale, în colaborare cu instituțiile de învățământ preuniversitare și cu autorităţile administrative raionale/municipale cu implicaţii educaţionale.

Obiectivele generale al concursului:

 •  Identificarea valorică, stimularea şi promovarea elevilor cu aptitudini intelectuale şi interese sporite pentru informatică.
 •  Dezvoltarea capacităţilor şi a talentelor deosebite în vederea constituirii şi dezvoltării viitorului potenţial intelectual al republicii.

Obiectivele concursului:

 • O1. Dezvoltarea abilităților de programare.
 • O2. Stimularea creativității.
 • O3. Formarea abilităților de analiză sistemică a proceselor și a relațiilor.
 • O3. Crearea posibilităţii de  schimburi de experienţă între elevi şi între cadrele didactice din zone diferite.
 • O4. Provocarea profesorilor de informatică în abordarea la treapta gimnazială a limbajelor de programare vizuală.
 • O5. Promovarea celor mai buni elevi în domeniu.
 • O6. Diseminarea celor mai bune proiecte.

Concursul vizează elevii, cu vârsta până la 16 ani, din instituțiile de învățământ, cluburile/cercurile de programare pentru copii din Republica Moldova.

Concursul se organizează pentru trei categorii de vârstă

 • Clasele 1 – 4 (până la 10 ani)
 • Clasele 5 – 6 (de la 11 până la 13 ani)
 • Clasele 7 – 9 (de la 13 până la 16 ani)

La concursul de programare în limbajul SCRATCH pot participa elevii pasionați de informatică și, în special, de programare. Elevii  participă la concurs individual și trebuie să se încadreze în categoria de vârstă după principiul: nu este permis ca un elev de vârstă mai mare să participe la o categorie de vârstă mai mică. Participarea elevilor din categoria de vârstă mai mică în categoria mai mare se permite. Elevul  poate fi incadrat doar într-o singură categorie de vârstă.

Fiecare elev trebuie să aibă un coordonator – profesor/mentor în aceeași instituție ca și elevul.

Concursul se va desfășura în trei etape:

Prima  etapă – preselecția la nivelul local

A doua etapă – preselecția la nivel regional/municipal

A trea etapă – etapa finală, la nivel de Republică

Orientativ: faza locală – în lunile decembrie, ianuarie, raională – în lunile februarie,martie, republicană – luna aprilie.

 

Prima etapă  - preselecția la nivelul instituțiilor de învățământ/cluburilor/cercurilor

Elevii vor elabora proiecte în limbajul de programare Scratch (versiunea 2.0).

Notă: Software-ul Scratch poate fi descărcat gratuit de la http://scratch.mit.edu/

 

Proiectele elevilor pot fi simulări, inclusiv, didactice, povești cu elemente de animație, jocuri, etc.

Alegerea temei proiectului este la discreția  elevului.

Proiectele trebuie să fie originale și să fie elaborate de elevi.

Autorii proiectelor trebuie să elaboreze singuri secvențe sonore, text și imagini utilizate în proiect.

 

La nivel de instituție se numește un jurilul din 2-3 persoane competente.

Membrii juriului

 • stabilesc termenul limită de prezentare a proiectelor (până la termenul limită stabilit de organizatorii etapei a doua)
 • elaborează criteriile de evaluare a proiectelor;
 • evaluează proiectele și, în funcție de punctajul acumulat, le clasifică pe locurile I, II, III sau Mențiune
 • stailesc componența echipei selectate pentru participarea la etapa a doua – raională/municipal (maximum 3 elevi)  și numesc Conducătorul echipei.

Detalii referitor la modul de desfășurare a următoarelor etape a concursului vor fi afișate pe site-ul www.ctice.md într-un timp scurt.

 

Profesorii  care vor să se implice în această competiție,  Vă invităm să  înregistrați echipa instituției Dvs. accesând acest formular.

 

Pentru orice precizări și detalii adiționale, Vă rugăm să ne contactați: concurs.scratch@gmail.com

Categorie: Alte Ştiri, Fara categorie

Lasă un comentariu

*

Current ye@r *