miercuri 13 noiembrie, 2019

A început pilotarea Curriculumului actualizat la Informatică

În conformitate cu Memorandumul de colaborare privind elaborarea şi implementarea în calitate de proiect pilot a Curriculumului actualizat la disciplina şcolară „Informatica”, încheiat între Ministerul Educaţiei şi Proiectul USAID “Creşterea Competitivităţii şi Dezvoltarea Întreprinderilor II (CEED II)”, în 61 de instituţii de învăţământ din ţară a demarat procesul de pilotare a acestuia.

În scopul pregătirii cadrelor didactice la Informatică în domeniul predării noilor tehnologii ale informaţiei într-un mediu colaborativ de învăţare, orientat spre valorificarea experienţelor personale ale fiecărui elev, circa 70 de profesori au urmat cursuri de formare continuă, organizate de experţii Proiectului CEED II şi Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie (CTICE).

Cursurile de formare continuă au avut loc în Chişinău, CTICE, şi oraşul Cantemir, Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir”. Tematica cursurilor a fost axată pe valorificarea experienţelor ţărilor cu tradiţii în domeniul educaţiei digitale, extinderea instruirii asistate de calculator, actualizării metodelor de predare-învăţare evaluare la Informatică, prioritate acordându-se învăţării în bază de proiecte, elaborării de către elevi a propriilor produse informatice, extinderii legăturilor interdisciplinare, respetării eticii spaţiului digital.

Actualizarea şi pilotarea Curriculumului disciplinar la Informatică reprezintă una din multiplele acţiuni ale Ministerului Educaţiei, orientate spre creşterea relevanţei şi îmbunătățirea calităţii studiilor, oferirea de noi oportunităţi de dezvoltare personală fiecărui elev şi student.

Categorie: Alte Ştiri, Seminare

Lasă un comentariu

*

Current ye@r *